Struktur

                                                                                        

                          

Aparat

Aparat rəhbərinin müavini
Aparat rəhbərinin müavini

 

Əmək siyasəti şöbəsi
Əlillərin sosial müdafiəsi siyasəti şöbəsi
 Məşğulluq siyasəti və                   demoqrafiya şöbəsi
Pensiya siyasəti və fərdi uçota nəzarət şöbəsi

 

Sosial təminat siyasəti şöbəsi
Hüquq şöbəsi
 Maliyyə və icmal                            büdcə şöbəsi
 Həyat səviyyəsinin təhlili və             aktuar hesablamalar şöbəsi

 

İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsi
 Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi                            
e-Xidmətlər və innovasiyalar            şöbəsi
Uçot siyasəti və təminat şöbəsi

 

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsi
Daxili nəzarət və audit şöbəsi
Ümumi şöbə
 

 

Struktura daxil olan qurumlar

 

Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələr