FƏALİYYƏTİMİZ

28.10.2009

Peşəyönümü

Peşəyönümü probleminin həlli işçi qüvvəsinin formalaşdırılmasında, məşğulluq məsələlrinin həllində mühüm rol oynayır. Müxtəlif metodik tövsiyyələrdən istifadə edilməklə aparılan peşə məsləhətləri peşəyönümü işinin ən vacib tərkib hissələrindən olmaqla vətəndaşların gələcəkdə həyatda layiqli yerlərini tutmalarına xidmət edir.
Peşəyönümü işinin gənc nəslin gələcək taleyində, onların məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin peşə maraqlarının və peşə meyllərinin müəyyənləşdirilməsi, onlara gələcək peşə və ixtisas seçimində köməklik göstərilməsi məqsədi ilə 2008-ci ildə Baş Məşğulluq İdarəsi tərəfindən Bakı şəhərinin orta ümumtəhsil məktəblərində peşəyönümü metodiki kabinetlərinin yaradılmasına geniş təşkilati-metodiki dəstək göstərilmiş, Nizami, Səbail, Əzizbəyov rayonlarında rayon İcra Hakimiyyətlərinin, Baş Məşğulluq İdarəsinin, Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinin, həmin rayonların ərazisində fəaliyyət göstərən işəgötürənlərin və orta ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kadrlarının iştirakı ilə müşavirələr keçirilmişdir.

04.09.2009

Sumqayıtda aktiv məşğulluq tədbirləri gücləndirilir

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-nin 15 may 2007-ci il tarixli 2167 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı (2007-2010-cu illər) üzrə müddəaların yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Baş Məşğulluq İdarəsinin tapşırıq və tövsiyyələrinə uyğun Sumqayıt şəhərində əhalinin məşğulluğunun gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra aktiv tədbirlərin görülməsinə nail olunmuşdur.

05.06.2009

“Karyerada” ilk addım devizi altında məzun və tələbələr üçün keçirilən tədbirlər uğurla davam etdirilir.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən gənclərin sosial müdafiəsinin, xüsusi ilə onların münasib işlə təminatının gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
     Bunlardan biridə insan potensialının inkişafı, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlığı prosesində tədrislə istehsalat arasında sıx əlaqələrin yaradılması, kadr hazırlığının bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılması, eyni zamanda məzunlara və tələbələrə əmək bazarında mövcud vəziyyət haqqında geniş məlumat vermək məqsədi ilə respublikanın ali təhsil ocaqlarında keçirilən tədbirlərdir.
     Belə ki, cari ilin may ayının 19-da Abşeron rayonunda “Qafqaz” Universitetində, 27 may tarixində Azərbaycan Texniki, Memarlıq və İnşaat, 02 iyun tarixində isə Gəncə şəhərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində məzun və tələbələr üçün növbəti tədbirlər keçerilmişdir.

21.01.2009

Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yeni iş üslubunda fəaliyyət göstərəcək

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramında (2007-2015-ci illər) ölkədə işsizliyin minumuma endirilməsi və bu məqsədlə məşğulluğun səmərəliliyinin artırılması, fəal məşğulluq tədbirlərinin reallaşdırılması prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Baş Məşğulluq İdarəsinin rəhbərliyi bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu məqsədlə, beynəlxalq təcrübələr öyrənilmiş və ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla fəal məşğulluq tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzində yeni texnologiyalara əsaslanmış “Pilot” layihə gerçəkləşdirilmiş və 2008-ci ilin dekabrın 24-də bu layihənin təqdimatı olmuşdur.
Respublikada bu ilk “Pilot” layihənin Sumqayıtda təşkil edilməsi bu şəhərdə olan böyük əmək ehtiyatlarından daha effektivli istifadə edilməsi və işaxtaran vətəndaşların məşğulluğunun təminatının yeni keyfiyyət mərhələsinə qaldırılmasına əsaslı təkan verəcəkdir.

23.10.2008

Məzun və tələbələrin əmək bazarına inteqrasiyasına köməklik göstərilməsi məqsədi ilə “Karyerada ilk addım” devizi altında keçirilən tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiayasında 2004-2008-ci illər ərzində ölkədə yeni iş yerlərinin yaradılması mühüm müddəalardan biridir. Ölkə ictimaiyyəti tərəfindən yüksək dəyərləndirilən, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədinə ünvanlanan bu təşəbbüs ölkəmizdə iqtisadi inkişafın ilbəil sürətlənməsi, yeni infra strukturların yaradılması, yeni iri iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunun canlanması, kiçik və orta sahibkarlığın geniş vüsət alması respublikada investisiya mühütünün şəffaflaşdırılması müqabilində tam realdır və fərəhlə qeyd etmək olarki, dövlət başçısının ölkənin, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edən böyük və ardıcıl səyləri sayəsində ölkədə bir-birinin ardınca yeni müəssisələr, iş yerləri açılır.

18.07.2008

İşsizliyin ağır sosial bəlaya çevrildiyi vaxtlarda Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti yaradıldı.


Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında öz müstəqilliyinə qovuşdu, lakin ölkədə hakimiyyətsizliyin, hərc-mərcliyin hökm sürməsi, digər tərəfdən, uzun onilliklər boyu mövcud olmuş sovet iqtisadi münasibətlərinin tənəzzülü və yeni iqtisadi sistemin hələ formalaşmaması, eyni zamanda Ermənistan tərəfindən respublikanın ərazilərinin geniş təcavüzə məruz qalması və hər gün on minlərlə insanın qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşməsi xalqa bu müstəqilliyin sevincini yaşamağa imlan vermədi, əksinə, saysız-hesabsız problemlər, günbəgün dərinləşən iqtisadi böhran və işsizliyin ağır sosial bəlaya çevrilməsi insanların hətta gündəlik iş-gündəlik çörək ümidinə belə qənim kəsildi.

  • FOTO
  • VIDEO


XƏBƏRLƏR